อุปกรณ์เสริม  / Accessories


YAMAHA MOUTHPIECE CLEANER

สเปรย์ทำความสะอาดเมาท์พีท ฆ่าเชื้อโรค

ราคา 320 ฿
Silver Cloth

ผ้าทำควาามสะอาดเครื่องชุบเงิน
ขนาด M ราคา 380 ฿
ขนาด L ราคา 620 ฿

Polishing Gauze

ผ้าทำควาามสะอาดภายในเครื่องดนตรี
ขนาด S ราคา 180 ฿

CLEANING PAPER

กระดาษซับนวมชนิดไม่มีแแป้ง
ราคา 220 ฿
POWDER PAPER
กระะดาษซับนวมชนิดมีแป้ง
ราคา 390 ฿
Cleaning Rod

แท่งพลาสติกทำควาามสะอาดภายในเครื่อง
ราคา 100 ฿

YAMAHA KEY OIL
น้ำมันหล่อลื่นกระเดื่องชนิด
Light
ราคา 320 ฿
SILVER POLISH

น้ำยาทำความสะอาดโลหะชุบเงิน
ราคา 250 ฿