ฟลู้ท อาร์มสตรอง เริ่มก่อตั้งแต่ ปี 1931และมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน  Flute Armstrong มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำคัญ คือ Armstrong's signature CNC key คีย์ที่กดง่ายและช่วยป้องกันการรั่วไหลของอากาศ ง่ายต่อการเป่า และเป็น ฟลู้ท ที่ยังมีการผลิตที่อเมริกา
Armstrong Student Model
104 Closed Hole Flute

อาร์มสตรอง ฟลู้ท
ราคา
21,500
฿
17,000
฿